Thursday, January 3, 2008

သာသနာ့ေမာဠိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဂ်ပန္) ဖြဲ႔စည္းျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း

သာသနာ့ ဥေသ႖ာင္ - အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲႛ (ဂဵပန္) ဖၾဲႛစည္းဴပီးဴဖစ္ေ႒ကာင္း ဴပန္႒ကားခဵက္၊

ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇


ဒီေနရာမွာ မူလ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ရယူပါ

No comments: