Tuesday, April 22, 2008

သာသနေမာဠိ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နယူးေယာက္တြင္ ဗဟိုရုံးခန္း ဖြင့္လွစ္မည္၊ အခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားလႊာပို႔


သာသနေမာဠိ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နယူးေယာက္တြင္ ဗဟိုရုံးခန္း ဖြင့္လွစ္မည္၊ အခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားလႊာပို႔


No comments: